فامو

صبا پاتوق

امروز : دوشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶
  • مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.
  • مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد.