فامو

صبا پاتوق

امروز : یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵
  • مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.
  • مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد.